پوستر فیلم  عزیزم من بچه را بزرگ کردم

عزیزم من بچه را بزرگ کردم

Honey I Blew Up the Kid

.1ساعت و8دقیقه
فیلم «عزیزم من بچه را بزرگ کردم» «Honey I Blew Up the Kid» داستان پدری دانشمند است که توسط یک دستگاه با اتفاق غیرمنتظره ای بچه کوچکش را تبدیل به یک فر...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم عزیزم من بچه را بزرگ کردم

 فیلم عزیزم من بچه را بزرگ کردم
 فیلم عزیزم من بچه را بزرگ کردم
 فیلم عزیزم من بچه را بزرگ کردم
 فیلم عزیزم من بچه را بزرگ کردم
 فیلم عزیزم من بچه را بزرگ کردم

عوامل سازنده فیلم عزیزم من بچه را بزرگ کردم

Randal Kleiser
Dawn Steel Edward S. Feldman
Bruce Broughton

درباره فیلم عزیزم من بچه را بزرگ کردم

فیلم «عزیزم من بچه را بزرگ کردم» «Honey I Blew Up the Kid» داستان پدری دانشمند است که توسط یک دستگاه با اتفاق غیرمنتظره ای بچه کوچکش را تبدیل به یک فرد غول پیکر می کند. حال پدر تلاش می‌ کند تا او را به اندازه طبیعی خود بازگرداند.