پوستر فیلم  میراث اسکایوالکر

میراث اسکایوالکر

.1ساعت و59دقیقه
مستند «میراث اسکایوالکر» در رابطه با مراحل ساخت یکی از فیلم های جنگ ستارگان به نام Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker 2019 ساخته شده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند میراث اسکایوالکر

Debs Paterson
Anna YeagerIan Bucknole
Rebecca Valente

خلاصه محتوا

مستند «میراث اسکایوالکر» در رابطه با مراحل ساخت یکی از فیلم های جنگ ستارگان به نام Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker 2019 ساخته شده است.