پوستر فیلم  میراث اسکایوالکر

میراث اسکایوالکر

The Skywalker Legacy

.1ساعت و59دقیقه
مستند «میراث اسکایوالکر» در رابطه با مراحل ساخت یکی از فیلم های جنگ ستارگان به نام Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker 2019 ساخته شده است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند میراث اسکایوالکر

 مستند میراث اسکایوالکر
 مستند میراث اسکایوالکر
 مستند میراث اسکایوالکر
 مستند میراث اسکایوالکر
 مستند میراث اسکایوالکر

عوامل سازنده مستند میراث اسکایوالکر

Debs Paterson
Anna YeagerIan Bucknole
Rebecca Valente

درباره مستند میراث اسکایوالکر

مستند «میراث اسکایوالکر» در رابطه با مراحل ساخت یکی از فیلم های جنگ ستارگان به نام Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker 2019 ساخته شده است.