پوستر فیلم  22 در برابر زمین

22 در برابر زمین

انیمیشنآمریکایی
.5دقیقه
انیمیشن «22 در برابر زمین» داستان 22 نفر است که از قوانین بزرگ قبلی سرپیچی می کنند و از رفتن به زمین امتناع می ورزند. آن ها یک باند متشکل از 5 روح جدید دیگر را برای شورش به خدمت می گیرند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن 22 در برابر زمین

Kevin Nolting
Lourdes Marquez Alba
Josh Cooley
Noah Newman

خلاصه محتوا

انیمیشن «22 در برابر زمین» داستان 22 نفر است که از قوانین بزرگ قبلی سرپیچی می کنند و از رفتن به زمین امتناع می ورزند. آن ها یک باند متشکل از 5 روح جدید دیگر را برای شورش به خدمت می گیرند.