فرماندهFarmandeh

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فرمانده

کارگردان: حسام اسلامی

محصولایران
در مستند مسابقه «فرمانده» نفرات شرکت‌ کننده در دو گروه تقسیم شده و رقابت می‌ کنند. «فرمانده» با این ایده شکل گرفت تا آدم های معمولی در موقعیت هایی قرار گیرند که در زندگی عادی امکان تجربه آن را ندارند. بنابراین طراحان این مسابقه، طوری محیط مسابقه را طراحی کرده اند که شرکت کنندگان با تصمیمات منحصر به فرد خود روند بازی را به کل دگرگون کنند.
  • فصل سوم
  • فصل چهارم
  • فصل پنجم
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی