فرمانده

Farmandeh

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فرمانده

کارگردان: حسام اسلامی

محصولایران
در مستند مسابقه «فرمانده» نفرات شرکت‌ کننده در دو گروه تقسیم شده و رقابت می‌ کنند. «فرمانده» با این ایده شکل گرفت تا آدم های معمولی در موقعیت هایی قرار گیرند که در زندگی عادی امکان تجربه آن را ندارند. بنابراین طراحان این مسابقه، طوری محیط مسابقه را طراحی کرده اند که شرکت کنندگان با تصمیمات منحصر به ...

عوامل سازنده سریال فرمانده

  • فصل سوم
  • فصل چهارم
  • فصل پنجم
قسمت‌های بیشتر