فرماندهFarmandeh

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فرمانده

کارگردان: حسام اسلامی

محصولایران
در مستند مسابقه «فرمانده» نفرات شرکت‌ کننده در دو گروه تقسیم شده و رقابت می‌ کنند. «فرمانده» با این ایده شکل گرفت تا آدم های معمولی در موقعیت هایی قرار گیرند که در زندگی
  • فصل سوم
  • فصل چهارم
  • فصل پنجم
قسمت‌های بیشتر