تئوریسین خشونت
بستن

تئوریسین خشونتViolence Theorist

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  تئوریسین خشونت
پیش نمایش

کارگردان: محسن کوقان

محصولایران
مستند «تئوریسین خشونت» به آرا و اندیشه های «سید احمد فردید» فیلسوف معاصر ایرانی می پردازد. در این مستند در مورد ریشه های فلسفی نظریات «فردید» در فلسفه غرب، مخالفان و مواف
مهدی مطهر
محسن کوقان