ناموجود

کودکانهKodakaneh

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  کودکانه

کارگردان: مسعود کرامتی

محصولایران
پذیرفته شدن بامداد برای بازی در فیلم، باعث حسادت پسرخاله اش و درگیری این دو نوجوان می شود و در نتیجه این درگیری ها، پای بامداد می شکند و بدین ترتیب پای بزرگترها هم به ماجرا کشیده شده، مناسبات خانوادگی شان تحت تأثیر قرار می گیرد و به جدایی دو خانواده می انجامد...
فیلم‌های پیشنهادی