پوستر فیلم  دیده بان و بانو

دیده بان و بانو

Didehban va Banoo

مستندایرانی
.23دقیقه
مستند «دیده بان و بانو» سعی دارد مشکلات معیشتی و حداقلی خانواده ای را منعکس کند که مرد این خانواده از جانبازان جنگ تحمیلی است. «علی اکبر مسکوچی» که در...

تصاویر و جزییات مستند دیده بان و بانو

 مستند دیده بان و بانو
 مستند دیده بان و بانو
 مستند دیده بان و بانو
 مستند دیده بان و بانو
 مستند دیده بان و بانو

عوامل سازنده مستند دیده بان و بانو

محمد صفا
محمد صفا

درباره مستند دیده بان و بانو

مستند «دیده بان و بانو» سعی دارد مشکلات معیشتی و حداقلی خانواده ای را منعکس کند که مرد این خانواده از جانبازان جنگ تحمیلی است. «علی اکبر مسکوچی» که در دفاع و دیده بانی از مرزهای سرزمین خود دچار آسیب شیمیایی و موج گرفتگی شده، از جمله جانبازانی است که در زمان مجروح شدن و آسیب دیدگی اش پیگیر درصد جانبازی نشده است به همین سبب تحت پوشش سازمانی قرار نگرفته است.