پوستر فیلم  سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو

سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو

مستندانگلیسی
.1ساعت و47دقیقه
مستند «سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو» نگاهی به زندگی و افسانه الکس فرگوسن، سرمربی منچستر یونایتد است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو

Jason Ferguson
John BattsekAndrew Macdonald
Mark Monroe
Andrew Phillips

خلاصه محتوا

مستند «سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو» نگاهی به زندگی و افسانه الکس فرگوسن، سرمربی منچستر یونایتد است.