پوستر فیلم  سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو

سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو

Sir Alex Ferguson: Never Give In

مستندانگلیسی
.1ساعت و47دقیقه
مستند «سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو» نگاهی به زندگی و افسانه الکس فرگوسن، سرمربی منچستر یونایتد است.

تصاویر و جزییات مستند سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو

 مستند سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو
 مستند سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو
 مستند سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو
 مستند سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو
 مستند سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو

عوامل سازنده مستند سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو

Jason Ferguson
John BattsekAndrew Macdonald
Mark Monroe
Andrew Phillips

درباره مستند سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو

مستند «سر الکس فرگوسن: هرگز تسلیم نشو» نگاهی به زندگی و افسانه الکس فرگوسن، سرمربی منچستر یونایتد است.