پهلوانی برای امروزPahlevani Baraye Emrooz

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پهلوانی برای امروز

کارگردان: میثم جهان بین

محصولایران
مستند «پهلوانی برای امروز» تلاش دارد به مقایسه دو مفهوم قهرمان و پهلوان در فرهنگ ایرانی بپردازد و ورزش امروز در نگاه جوانان را مورد بررسی قرار می دهد.
حسین افشار