روزگار رضاخانی
بستن
پوستر فیلم  روزگار رضاخانی

روزگار رضاخانی

Rozegare Rezakhani

مستندایرانی
.24دقیقه
مستند «روزگار رضاخانی» سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگا...

تصاویر و جزییات مستند روزگار رضاخانی

 مستند روزگار رضاخانی
 مستند روزگار رضاخانی
 مستند روزگار رضاخانی
 مستند روزگار رضاخانی

عوامل سازنده مستند روزگار رضاخانی

مهدی فارسی
محسن یزدی
ابوذر حیدری

درباره مستند روزگار رضاخانی

مستند «روزگار رضاخانی» سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب، قیام گوهرشاد، مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی بخشی از وقایعی است که «روزگار رضاخانی» به آن پرداخته است.