خانه در تاریکی
بستن
پوستر فیلم  خانه در تاریکی

خانه در تاریکی

Khane Dar Tariki

مستندایرانی
.57دقیقه
مستند «خانه در تاریکی» به بررسی تاریخچه افتتاح مجلس شورای اسلامی ایران و حواشی های این چند سال اخیر آن می پردازد که به صورت نقد بیان شده و به مقایسه آ...

تصاویر و جزییات مستند خانه در تاریکی

عوامل سازنده مستند خانه در تاریکی

حمید علیداد
مهدی مطهر
حمید علیداد
حمید علیداد

درباره مستند خانه در تاریکی

مستند «خانه در تاریکی» به بررسی تاریخچه افتتاح مجلس شورای اسلامی ایران و حواشی های این چند سال اخیر آن می پردازد که به صورت نقد بیان شده و به مقایسه آن با پارلمان های کشورهای مختلف پرداخته است.