پوستر فیلم  سیلیمیدو

سیلیمیدو

Silmido

.2ساعت و14دقیقه
فیلم «سیلیمیدو» تلاش «کره جنوبی» را برای ترور رئیس جمهور «کره شمالی» براساس داستانی واقعی نشان می دهد. در ژانویه سال ۱۹۶۸، ۳۱ عضو گروه ویژه «کره شمال...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم سیلیمیدو

Woo-Suk Kang
Woo-Suk KangThomas Leong
Hie-jae Kim
Jae-kwon HanJi-soo Lee

درباره فیلم سیلیمیدو

فیلم «سیلیمیدو» تلاش «کره جنوبی» را برای ترور رئیس جمهور «کره شمالی» براساس داستانی واقعی نشان می دهد. در ژانویه سال ۱۹۶۸، ۳۱ عضو گروه ویژه «کره شمالی» در انتظار مرگ هستند که با لغو شدن حمله کشته می شوند.