پوستر فیلم  دن کیشوت

دن کیشوت

.2ساعت و16دقیقه
فیلم «دن کیشوت» داستان مردی است که طرفدار داستان های شوالیه ای است و عقل خود را از دست داده، فکر می کند شوالیه ای به اسم «دن کیشوت» است. او به همراه خدمتکار خود که مزرعه دار ساده ای است دنبال ماجراجویی می رود.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم دن کیشوت

Peter Yates
Dyson Lovell
Richard Hartley
Toby Yates

خلاصه محتوا

فیلم «دن کیشوت» داستان مردی است که طرفدار داستان های شوالیه ای است و عقل خود را از دست داده، فکر می کند شوالیه ای به اسم «دن کیشوت» است. او به همراه خدمتکار خود که مزرعه دار ساده ای است دنبال ماجراجویی می رود.