پوستر فیلم  اخراجی ها 3

اخراجی ها 3

فیلمایرانی
.1ساعت و51دقیقه
فیلم «اخراجی ‌ها 3» در ادامه قسمت های قبل است. اکنون جنگ به پایان رسیده است و اخراجی ها و دیگر هم‌ رزمانش به شهر برگشتند و هر کس به دنبال کسب و کاری است. یک برنامه تلویزیونی سعی می کند تا تعدادی از رزمندگان را برای حضور دور هم جمع کنند که این موضوع باعث بروز اتفاقاتی می شود.

عوامل سازنده فیلم اخراجی ها 3

مسعود ده نمکی
مسعود ده نمکی
محسن توکلی

خلاصه محتوا

فیلم «اخراجی ‌ها 3» در ادامه قسمت های قبل است. اکنون جنگ به پایان رسیده است و اخراجی ها و دیگر هم‌ رزمانش به شهر برگشتند و هر کس به دنبال کسب و کاری است. یک برنامه تلویزیونی سعی می کند تا تعدادی از رزمندگان را برای حضور دور هم جمع کنند که این موضوع باعث بروز اتفاقاتی می شود.