اخراجی ها 3Ekhrajiha 3

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اخراجی ها 3

کارگردان: مسعود ده نمکی

محصولایران
فیلم «اخراجی ‌ها 3» در ادامه قسمت های قبل است. اکنون جنگ به پایان رسیده است و اخراجی ها و دیگر هم‌ رزمانش به شهر برگشتند و هر کس به دنبال کسب و کاری است. یک برنامه تلویزیونی سعی می کند تا تعدادی از رزمندگان را برای حضور دور هم جمع کنند که این موضوع باعث بروز اتفاقاتی می شود.
مسعود ده نمکی
محسن توکلی