اخراجی ها 3Ekhrajiha 3

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اخراجی ها 3

کارگردان: مسعود ده نمکی

محصولایران
فیلم «اخراجی ‌ها 3» در ادامه قسمت های قبل است. اکنون جنگ به پایان رسیده است و اخراجی ها و دیگر هم‌ رزمانش به شهر برگشتند و هر کس به دنبال کسب و کاری است. یک برنامه تلویزی...
مسعود ده نمکی
محسن توکلی