پوستر فیلم  اخراجی ها 3

اخراجی ها 3

Deportees 3

فیلمایرانی
.1ساعت و51دقیقه
فیلم «اخراجی ‌ها 3» در ادامه قسمت های قبل است. اکنون جنگ به پایان رسیده است و اخراجی ها و دیگر هم‌ رزمانش به شهر برگشتند و هر کس به دنبال کسب و کاری ا...

عوامل سازنده فیلم اخراجی ها 3

مسعود ده نمکی
مسعود ده نمکی
محسن توکلی

درباره فیلم اخراجی ها 3

فیلم «اخراجی ‌ها 3» در ادامه قسمت های قبل است. اکنون جنگ به پایان رسیده است و اخراجی ها و دیگر هم‌ رزمانش به شهر برگشتند و هر کس به دنبال کسب و کاری است. یک برنامه تلویزیونی سعی می کند تا تعدادی از رزمندگان را برای حضور دور هم جمع کنند که این موضوع باعث بروز اتفاقاتی می شود.