پوستر فیلم   قهرمانان تلمارک

قهرمانان تلمارک

The Heroes Of Telemark

.1ساعت و41دقیقه
فیلم «قهرمانان تلمارک» که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است، درباره تلاش نیروی مقاومت نروژ برای متوقف کردن آلمان در ساخت یک بمب اتم در دوران جنگ ج...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم قهرمانان تلمارک

Anthony Mann
Benjamin Fisz
Malcolm Arnold
Bert Bates

درباره فیلم قهرمانان تلمارک

فیلم «قهرمانان تلمارک» که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است، درباره تلاش نیروی مقاومت نروژ برای متوقف کردن آلمان در ساخت یک بمب اتم در دوران جنگ جهانی دوم است.