پوستر فیلم  در خود

در خود

In Itself

فیلم کوتاهایرانی
.22دقیقه
فیلم کوتاه «در خود» داستان زندگی خانواده‌ ای را روایت می کند که فرزندی مبتلا به بیماری اوتیسم دارند. آن ها دنبال راه حلی برای آموزش فرزندشان هستند.

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه در خود

 فیلم کوتاه در خود
 فیلم کوتاه در خود
 فیلم کوتاه در خود
 فیلم کوتاه در خود

عوامل سازنده فیلم کوتاه در خود

درباره فیلم کوتاه در خود

فیلم کوتاه «در خود» داستان زندگی خانواده‌ ای را روایت می کند که فرزندی مبتلا به بیماری اوتیسم دارند. آن ها دنبال راه حلی برای آموزش فرزندشان هستند.