او منفیO Negative

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  او منفی
فیلم «او منفی» دو داستان موازی است. در داستان اول زنی مجروح در یکی از شهرهای جنوب که توسط دشمن بمباران شده، برای زنده ماندن احتیاج به خون او منفی دارد و در داستان دوم برا...