ناموجود

کشتی جنگی پوتمکینBattleship Potemkin

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  کشتی جنگی پوتمکین

کارگردان: Sergei M. Eisenstein

محصولشوروی
این فیلم، داستان شورش ملوانان کشتی جنگی پوتمکین، در جریان انقلاب 1905 روسیه علیه افسران تزار مافوق خود می‌باشد. سربازان تزاری هم مردم اودسا را قتل‌عام می‌کنند و به شورشیان می‌پیوندند...
فیلم‌های پیشنهادی