پوستر فیلم  آلفا و امگا

آلفا و امگا

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و25دقیقه
انیمیشن «آلفا و امگا» داستان دو گرگ به نام های «کیت» و «هامفری» است که از کودکی یکدیگر را می شناختند ولی همیشه با هم در رقابت بوده اند. نگهبان پارک تصمیم می گیرد آن ها را به پارک دیگری منتقل کند. اکنون کیت و هامفری برای پیدا کردن راهی برای بازگشت به خانه باید با هم همکاری کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن آلفا و امگا

Anthony BellBen Gluck
Steve Moore
Chris Bacon

خلاصه محتوا

انیمیشن «آلفا و امگا» داستان دو گرگ به نام های «کیت» و «هامفری» است که از کودکی یکدیگر را می شناختند ولی همیشه با هم در رقابت بوده اند. نگهبان پارک تصمیم می گیرد آن ها را به پارک دیگری منتقل کند. اکنون کیت و هامفری برای پیدا کردن راهی برای بازگشت به خانه باید با هم همکاری کنند.