پوستر فیلم  لگو بتمن: اتحاد ابر قهرمانان دی‌ سی

لگو بتمن: اتحاد ابر قهرمانان دی‌ سی

Lego Batman: The Movie DC Super Heroes Unite

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و10دقیقه
انیمیشن «لگو بتمن اتحاد ابر قهرمانان دی سی» درباره «جوکر» که همراه «لکس» است آن ها سعی دارند دنیا را به یک باره نابود کنند. حالا همه چیز به «بتمن» «سو...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن لگو بتمن: اتحاد ابر قهرمانان دی‌ سی

 انیمیشن لگو بتمن: اتحاد ابر قهرمانان دی‌ سی
 انیمیشن لگو بتمن: اتحاد ابر قهرمانان دی‌ سی
 انیمیشن لگو بتمن: اتحاد ابر قهرمانان دی‌ سی
 انیمیشن لگو بتمن: اتحاد ابر قهرمانان دی‌ سی
 انیمیشن لگو بتمن: اتحاد ابر قهرمانان دی‌ سی

عوامل سازنده انیمیشن لگو بتمن: اتحاد ابر قهرمانان دی‌ سی

Jon Burton
Rob Westwood
Penny Clark

درباره انیمیشن لگو بتمن: اتحاد ابر قهرمانان دی‌ سی

انیمیشن «لگو بتمن اتحاد ابر قهرمانان دی سی» درباره «جوکر» که همراه «لکس» است آن ها سعی دارند دنیا را به یک باره نابود کنند. حالا همه چیز به «بتمن» «سوپرمن» و عدالت‌ جویان بستگی دارد تا مانع این کار شوند.