پوستر فیلم  معراجی ها

معراجی ها

Merajiha

سریالایرانی
.52دقیقه
سریال «معراجی ها» درباره چند دانشجو جوان است، که به تحریک یکی از اساتید خود به نام استاد «گنجی» مانع خاک سپاری چند شهید گمنام تازه تفحص شده در دانشگاه...

تصاویر و جزییات سریال معراجی ها

 سریال معراجی ها
 سریال معراجی ها
 سریال معراجی ها
 سریال معراجی ها
 سریال معراجی ها

عوامل سازنده سریال معراجی ها

درباره سریال معراجی ها

سریال «معراجی ها» درباره چند دانشجو جوان است، که به تحریک یکی از اساتید خود به نام استاد «گنجی» مانع خاک سپاری چند شهید گمنام تازه تفحص شده در دانشگاه می شوند. همین امر باعث شروع ماجرایی تازه برای آن هاست.