پوستر فیلم  معراجی ها

معراجی ها

سریالایرانی
.52دقیقه
سریال «معراجی ها» درباره چند دانشجو جوان است، که به تحریک یکی از اساتید خود به نام استاد «گنجی» مانع خاک سپاری چند شهید گمنام تازه تفحص شده در دانشگاه می شوند. همین امر باعث شروع ماجرایی تازه برای آن هاست.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال معراجی ها

خلاصه محتوا

سریال «معراجی ها» درباره چند دانشجو جوان است، که به تحریک یکی از اساتید خود به نام استاد «گنجی» مانع خاک سپاری چند شهید گمنام تازه تفحص شده در دانشگاه می شوند. همین امر باعث شروع ماجرایی تازه برای آن هاست.