پوستر فیلم  بیگی و دوستان

بیگی و دوستان

سریالایرانی
.8دقیقه
مجموعه انیمیشن «بیگی و دوستان» داستان چند حیوان است که در جزیره ای زندگی می کنند و در سرگرمی های روزمره، چیزهای مختلفی یاد می گیرند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال بیگی و دوستان

مانی وطن دوست
سید مسعود صفوی

خلاصه محتوا

مجموعه انیمیشن «بیگی و دوستان» داستان چند حیوان است که در جزیره ای زندگی می کنند و در سرگرمی های روزمره، چیزهای مختلفی یاد می گیرند.