پوستر فیلم  بیگی و دوستان

بیگی و دوستان

Biggie and Friends

سریالایرانی
.8دقیقه
مجموعه انیمیشن «بیگی و دوستان» داستان چند حیوان است که در جزیره ای زندگی می کنند و در سرگرمی های روزمره، چیزهای مختلفی یاد می گیرند.

تصاویر و جزییات سریال بیگی و دوستان

 سریال بیگی و دوستان
 سریال بیگی و دوستان
 سریال بیگی و دوستان
 سریال بیگی و دوستان
 سریال بیگی و دوستان

عوامل سازنده سریال بیگی و دوستان

مانی وطن دوست
سید مسعود صفوی

درباره سریال بیگی و دوستان

مجموعه انیمیشن «بیگی و دوستان» داستان چند حیوان است که در جزیره ای زندگی می کنند و در سرگرمی های روزمره، چیزهای مختلفی یاد می گیرند.