دهلDrum

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دهل

کارگردان: علی سجادی

محصولایران
مستند «دهل» روایت تلخی از قوانین مراقبتی دولت سوئد است و به بررسی عملکرد سازمان خدمات اجتماعی این کشور در جدایی اجباری تعداد زیادی کودک و نوجوان از والدینشان و نگه داری د...
احمد شفیعی
علی سجادی
میثم فتحی
مرتضی فتحی