آماده باش

Be Ready

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آماده باش

کارگردان: بهرنگ توفیقی

محصولایران
در فیلم «آماده باش» سه پسر جوان که دوران خدمت سربازی خود را می گذرانند، مرخصی گرفته و به خانه می روند. هرکدام از آنها مشکلات خانوادگی ای دارند که دیگران از آنها بی خبرند. آنها تصمیم می گیرند که مشکلات یکدیگر را حل کنند ولی در این راه اتفاقاتی می افتد.

عوامل سازنده فیلم آماده باش