پوستر فیلم  کسانی که آرزو دارند من بمیرم

کسانی که آرزو دارند من بمیرم

.1ساعت و28دقیقه
فیلم «کسانی که آرزو دارند من بمیرم» داستان پسربچه ای است که شاهد قتل پدرش بوده حالا او باید از قاتلین پدرش در جنگلی درحال سوختن فرار کند و به کمک زنی که متخصص بقا است مدارکی که باعث شده که پدرش به قتل برسد را به دست خبرنگاران برساند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کسانی که آرزو دارند من بمیرم

خلاصه محتوا

فیلم «کسانی که آرزو دارند من بمیرم» داستان پسربچه ای است که شاهد قتل پدرش بوده حالا او باید از قاتلین پدرش در جنگلی درحال سوختن فرار کند و به کمک زنی که متخصص بقا است مدارکی که باعث شده که پدرش به قتل برسد را به دست خبرنگاران برساند.