پوستر فیلم  هند دوستان

هند دوستان

Hend Dostan

سریالایرانی
.28دقیقه
مستند «هند دوستان» درباره ارتباط معنوی بین شیعیان و اهل سنت و هندوها و مردم و دولت هند با امام حسین (ع) و فرهنگ عاشورا است که شامل بخش های گفت و گو مح...

تصاویر و جزییات سریال هند دوستان

 سریال هند دوستان
 سریال هند دوستان
 سریال هند دوستان
 سریال هند دوستان
 سریال هند دوستان

عوامل سازنده سریال هند دوستان

درباره سریال هند دوستان

مستند «هند دوستان» درباره ارتباط معنوی بین شیعیان و اهل سنت و هندوها و مردم و دولت هند با امام حسین (ع) و فرهنگ عاشورا است که شامل بخش های گفت و گو محور و تصاویری مستند و کمتر دیده شده از معابد و مکان های مقدس در کشور هند است.