ناموجود

زندگی برایانLife of Brian

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  زندگی برایان

کارگردان: Terry Jones

محصولانگلیس
سه مجوس شرق به اشتباه به دیدار «برایان»، نوزاد «مندی» میروند. سالها بعد، «برایان» درآمفی تیاتری که درآن کارمی کند، با نهضت خلق یهودیه به رهبری «درکرگ» آشنا میشود که قصد براندازی امپراتوری رم را دارند...
فیلم‌های پیشنهادی