پوستر فیلم  غریزه

غریزه

انیمیشنفرانسه ای
.4دقیقه
انیمیشن «غریزه» صحنه ای از یک شکارچی روسی را نشان می دهد که به دنبال شکار خرس است اما خود درگیر اتفاقاتی می شود.

عوامل سازنده انیمیشن غریزه

Romain Allender

خلاصه محتوا

انیمیشن «غریزه» صحنه ای از یک شکارچی روسی را نشان می دهد که به دنبال شکار خرس است اما خود درگیر اتفاقاتی می شود.