پوستر فیلم  غریزه

غریزه

Instinct

انیمیشنفرانسه ای
.4دقیقه
انیمیشن «غریزه» صحنه ای از یک شکارچی روسی را نشان می دهد که به دنبال شکار خرس است اما خود درگیر اتفاقاتی می شود.

عوامل سازنده انیمیشن غریزه

Romain Allender

درباره انیمیشن غریزه

انیمیشن «غریزه» صحنه ای از یک شکارچی روسی را نشان می دهد که به دنبال شکار خرس است اما خود درگیر اتفاقاتی می شود.