پوستر فیلم  منبع کد

منبع کد

Source Code

.1ساعت و28دقیقه
فیلم «منبع کد» داستان یک سرباز است که از چرتی روزانه در یک قطار مسافرتی بیدار می شود و می باید با استفاده از توانایی هایش بفهمد بمب و بمب گذار قطار شی...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم منبع کد

 فیلم منبع کد
 فیلم منبع کد
 فیلم منبع کد
 فیلم منبع کد
 فیلم منبع کد

عوامل سازنده فیلم منبع کد

Duncan Jones
Philippe RousseletMark Gordon
Ben Ripley
Dave Klotz
David M. Richardson

درباره فیلم منبع کد

فیلم «منبع کد» داستان یک سرباز است که از چرتی روزانه در یک قطار مسافرتی بیدار می شود و می باید با استفاده از توانایی هایش بفهمد بمب و بمب گذار قطار شیکاگو کیست و این در حالی است که فقط هشت دقیقه فرصت دارد.