پوستر فیلم  منبع کد

منبع کد

.1ساعت و28دقیقه
فیلم «منبع کد» داستان یک سرباز است که از چرتی روزانه در یک قطار مسافرتی بیدار می شود و می باید با استفاده از توانایی هایش بفهمد بمب و بمب گذار قطار شیکاگو کیست و این در حالی است که فقط هشت دقیقه فرصت دارد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم منبع کد

Duncan Jones
Philippe RousseletMark Gordon
Ben Ripley
Dave Klotz
David M. Richardson

خلاصه محتوا

فیلم «منبع کد» داستان یک سرباز است که از چرتی روزانه در یک قطار مسافرتی بیدار می شود و می باید با استفاده از توانایی هایش بفهمد بمب و بمب گذار قطار شیکاگو کیست و این در حالی است که فقط هشت دقیقه فرصت دارد.