شامپانزهChimpanzee

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شامپانزه
78
فارسی
7.2
مستند «شامپانزه» اسکار شامپانزه ای است که به همراه مادر خود زندگی شادی دارد. اما او به طور ناگهانی مادر خود را در حمله ای از دست می دهد. او سعی می کند به تنهایی زندگی کند...
Mark LinfieldDon Hahn
Nicholas Hooper
Andy Netley