پوستر فیلم  امام علی

امام علی

سریالایرانی
.52دقیقه
سریال «امام علی» با عنوان دیگر «شهید کوفه» نام سریال تاریخی است که از اواخر دوره خلافت عثمان بن عفان شروع و به روایت پنج سال خلافت امیر المومنین علی علیه السلام می پردازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال امام علی

خلاصه محتوا

سریال «امام علی» با عنوان دیگر «شهید کوفه» نام سریال تاریخی است که از اواخر دوره خلافت عثمان بن عفان شروع و به روایت پنج سال خلافت امیر المومنین علی علیه السلام می پردازد.