پوستر فیلم  امام علی

امام علی

Imam Ali

سریالایرانی
.52دقیقه
سریال «امام علی» با عنوان دیگر «شهید کوفه» نام سریال تاریخی است که از اواخر دوره خلافت عثمان بن عفان شروع و به روایت پنج سال خلافت امیر المومنین علی ع...

تصاویر و جزییات سریال امام علی

 سریال امام علی
 سریال امام علی
 سریال امام علی
 سریال امام علی
 سریال امام علی

عوامل سازنده سریال امام علی

درباره سریال امام علی

سریال «امام علی» با عنوان دیگر «شهید کوفه» نام سریال تاریخی است که از اواخر دوره خلافت عثمان بن عفان شروع و به روایت پنج سال خلافت امیر المومنین علی علیه السلام می پردازد.