پوستر فیلم  مکانیکی

مکانیکی

انیمیشنفرانسه ای
.6دقیقه
انیمیشن «مکانیکی» داستان دو ربات كوچك است که در يك مجموعه از مواد بازيافتی كار مي كنند و آرزوي آزاد شدن از اين جزيره كوچك را دارند ولي بايد در مقابل نگهبان بزرگ اين مجموعه ايستادگي كنند.

عوامل سازنده انیمیشن مکانیکی

Julia BaurensSofia Bernardo
Jacob Thomas Czech

خلاصه محتوا

انیمیشن «مکانیکی» داستان دو ربات كوچك است که در يك مجموعه از مواد بازيافتی كار مي كنند و آرزوي آزاد شدن از اين جزيره كوچك را دارند ولي بايد در مقابل نگهبان بزرگ اين مجموعه ايستادگي كنند.