ناموجود

باوBaw

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  باو

کارگردان: فتحعلی اویسی

محصولایران
در یکی از روستاهای کرمان، کلاس اول راهنمایی تشکیل می شود تا نوجوانان روستا امکان ادامه ی تحصیل بیابند. در مجاور کلاس کوره پزخانه ای احداث می شود که صاحب آن سعی در جلب جوانان برای کار دارد...
فیلم‌های پیشنهادی