پوستر فیلم  اورس

اورس

انیمیشنآلمانی
.9دقیقه
این فیلم کوتاه داستان مرد جوانی به نام «اورس» است که از مادر پیر خود مراقبت می کند. او به امید زندگی بهتر مادر خود را به کوه می برد تا مکان بهتری برای هر دو پیدا کند. اما مادر می خواهد در خانه بماند.
تصاویر و جزییات

بازیگران انیمیشن اورس

عوامل سازنده انیمیشن اورس

Moritz Mayerhofer
Stina McNicholas
Moritz Mayerhofer
Peter Thomas Gromer

خلاصه محتوا

این فیلم کوتاه داستان مرد جوانی به نام «اورس» است که از مادر پیر خود مراقبت می کند. او به امید زندگی بهتر مادر خود را به کوه می برد تا مکان بهتری برای هر دو پیدا کند. اما مادر می خواهد در خانه بماند.