پوستر فیلم  داروغه

داروغه

Sheriff

مستندایرانی
.1ساعت
مستند «داروغه» به بررسی چالش های اقتصاد ایران از قبیل کسری بودجه و رشد قارچ گونه دلالی و سفته بازی می پردازد و به دنبال راهکارهایی برای حل این مشکلات ...

تصاویر و جزییات مستند داروغه

 مستند داروغه
 مستند داروغه
 مستند داروغه
 مستند داروغه
 مستند داروغه

عوامل سازنده مستند داروغه

درباره مستند داروغه

مستند «داروغه» به بررسی چالش های اقتصاد ایران از قبیل کسری بودجه و رشد قارچ گونه دلالی و سفته بازی می پردازد و به دنبال راهکارهایی برای حل این مشکلات اقتصادی در کشور است.