پوستر فیلم  از سعدآباد تا لوزان

از سعدآباد تا لوزان

Az Saad Abad ta Lauzan

مستندایرانی
.22دقیقه
مستند «از سعدآباد تا لوزان» روایتی از 13 سال فراز و نشیب پرونده هسته ای ایران، که تلاش نموده رویارویی و مصاف ایران با غرب را به نحوی واقع بینانه و بدو...

تصاویر و جزییات مستند از سعدآباد تا لوزان

 مستند از سعدآباد تا لوزان
 مستند از سعدآباد تا لوزان
 مستند از سعدآباد تا لوزان
 مستند از سعدآباد تا لوزان
 مستند از سعدآباد تا لوزان

عوامل سازنده مستند از سعدآباد تا لوزان

درباره مستند از سعدآباد تا لوزان

مستند «از سعدآباد تا لوزان» روایتی از 13 سال فراز و نشیب پرونده هسته ای ایران، که تلاش نموده رویارویی و مصاف ایران با غرب را به نحوی واقع بینانه و بدون تحریف به واقعیت بکشد. این مستند به گوشه ای از اهمیت موضوع هسته ای ایران در این رویارویی را به تصویر کشیده است.