زندگی حشراتMicrocosmos

لیست من
پوستر فیلم  زندگی حشرات
مستند "زندگی حشرات" درباره زندگی حشرات در علفزارها و برکه ها می‌باشد که از نمای نزدیک به صورت کلوزآپ با تصاویر آهسته فوق العاده دیدنی تصویربرداری شده است. از جمله تصاویر ...