فصل نرگس
بستن

فصل نرگسFasle Narges

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فصل نرگس
پیش نمایش

محصولایران
فیلم «فصل نرگس» با نگاهی انسان ‌دوستانه، قصه ای امید بخش را از جنوبی ‌ترین نقطه تا شمالی ‌ترین منطقه پایتخت به شيوه اي متفاوت به تصوير كشيده است.