فصل نرگس
بستن
پوستر فیلم  فصل نرگس

فصل نرگس

Fasle Narges

فیلمایرانی
.1ساعت و35دقیقه
فیلم «فصل نرگس» با نگاهی انسان ‌دوستانه، قصه ای امید بخش را از جنوبی ‌ترین نقطه تا شمالی ‌ترین منطقه پایتخت به شيوه اي متفاوت به تصوير كشيده است.

تصاویر و جزییات فیلم فصل نرگس

 فیلم فصل نرگس
 فیلم فصل نرگس
 فیلم فصل نرگس
 فیلم فصل نرگس

عوامل سازنده فیلم فصل نرگس

درباره فیلم فصل نرگس

فیلم «فصل نرگس» با نگاهی انسان ‌دوستانه، قصه ای امید بخش را از جنوبی ‌ترین نقطه تا شمالی ‌ترین منطقه پایتخت به شيوه اي متفاوت به تصوير كشيده است.