فصل نرگس
بستن
پوستر فیلم  فصل نرگس

فصل نرگس

فیلمایرانی
.1ساعت و35دقیقه
فیلم «فصل نرگس» با نگاهی انسان ‌دوستانه، قصه ای امید بخش را از جنوبی ‌ترین نقطه تا شمالی ‌ترین منطقه پایتخت به شيوه اي متفاوت به تصوير كشيده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم فصل نرگس

خلاصه محتوا

فیلم «فصل نرگس» با نگاهی انسان ‌دوستانه، قصه ای امید بخش را از جنوبی ‌ترین نقطه تا شمالی ‌ترین منطقه پایتخت به شيوه اي متفاوت به تصوير كشيده است.