پوستر فیلم  مالیفیسنت: سردسته اهریمنان

مالیفیسنت: سردسته اهریمنان

Maleficent: Mistress of Evil

.1ساعت و40دقیقه
فیلم «مالیفیسنت: سردسته اهریمنان» در مورد مالیفیسنت و دختر «آرورا» است که در مردابی زندگی می کنند که ارتباط دوستانه ای با همسایگان خود ندارند. شاهزاده...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم مالیفیسنت: سردسته اهریمنان

 فیلم مالیفیسنت: سردسته اهریمنان
 فیلم مالیفیسنت: سردسته اهریمنان
 فیلم مالیفیسنت: سردسته اهریمنان
 فیلم مالیفیسنت: سردسته اهریمنان
 فیلم مالیفیسنت: سردسته اهریمنان

عوامل سازنده فیلم مالیفیسنت: سردسته اهریمنان

Joachim Rønning
Duncan HendersonAngelina Jolie
Geoff Zanelli

درباره فیلم مالیفیسنت: سردسته اهریمنان

فیلم «مالیفیسنت: سردسته اهریمنان» در مورد مالیفیسنت و دختر «آرورا» است که در مردابی زندگی می کنند که ارتباط دوستانه ای با همسایگان خود ندارند. شاهزاده سرزمین مجاور به «آرورا» علاقه مند می شود و «مالیفیسنت» علی رغم میل باطنی اش با این ازدواج موافقت می کند اما ملکه مادر نقشه های پلیدی در سر دارد.