پوستر فیلم  اژدهای پیت

اژدهای پیت

.1ساعت و38دقیقه
فیلم «اژدهای پیت» داستان پسر بچه ای است که بعد از مرگ والدینش در تصادف 6 سال در جنگل تنها زندگی می کند. زمانی که جنگلبانی قدیمی او را پیدا می کند، پسر مدعی می شود که در این مدت، موجودی غول پیکر و سبز رنگ و بالدار از او محافظت می کرده است.

عوامل سازنده فیلم اژدهای پیت

David LoweryToby Halbrooks
Daniel Hart
Lisa Zeno Churgin

خلاصه محتوا

فیلم «اژدهای پیت» داستان پسر بچه ای است که بعد از مرگ والدینش در تصادف 6 سال در جنگل تنها زندگی می کند. زمانی که جنگلبانی قدیمی او را پیدا می کند، پسر مدعی می شود که در این مدت، موجودی غول پیکر و سبز رنگ و بالدار از او محافظت می کرده است.