ناموجود

آبادانی هاThe Abadanis

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  آبادانی ها

کارگردان: کیانوش عیاری

محصولایران
اتومبیل یک مهاجر جنگی مقیم تهران به سرقت برده می‌ شود. او همراه پسرش جستجویی ناامید کننده را برای یافتن تنها دارائیش آغاز می‌ کنند. در این بین او با مردی آشنا می‌ شود به اقتضای حرفه اش می‌ تواند وی را در ردیابی اتومبیل مسروقه کمک کند. طی این جستجو برنا پسر مرد نیز در پی یافتن عینک گمشده اش است...
فیلم‌های پیشنهادی