پوستر فیلم  24 ساعت جنگ

24 ساعت جنگ

.1ساعت و39دقیقه
مستند «24 ساعت جنگ» در اوایل دهه 1960 اتفاق می افتد. «هنری فورد دوم» و «آنزو فراری» برای جنگ به میدان نبرد مانز رفتند. این نبرد حماسی باعث شد که رانندگان جان خود را از دست دهند. در این زمان سلسله های خانوادگی تقریبا سقوط کردند و یک اتومبیل مسابقه ای جدید که مسابقه را تغییر داد ، ایجاد شد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند 24 ساعت جنگ

Nate AdamsAdam Carolla
Mike AugustNate Adams
Simon Sandquist

خلاصه محتوا

مستند «24 ساعت جنگ» در اوایل دهه 1960 اتفاق می افتد. «هنری فورد دوم» و «آنزو فراری» برای جنگ به میدان نبرد مانز رفتند. این نبرد حماسی باعث شد که رانندگان جان خود را از دست دهند. در این زمان سلسله های خانوادگی تقریبا سقوط کردند و یک اتومبیل مسابقه ای جدید که مسابقه را تغییر داد ، ایجاد شد.