پوستر فیلم  پسران بد 2

پسران بد 2

.2ساعت
فیلم «پسران بد 2» با بازی های شگفت انگیز و کمدی «ویل اسمیت» و «مارتین لارنس» داستان دو کارآگاه دایره مواد مخدر است که مشغول تحقیق بر روی یک مورد قرص‌های اکستازی هستند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم پسران بد 2

Michael Bay
Jerry BruckheimerMatthew Cohan
Trevor Rabin

خلاصه محتوا

فیلم «پسران بد 2» با بازی های شگفت انگیز و کمدی «ویل اسمیت» و «مارتین لارنس» داستان دو کارآگاه دایره مواد مخدر است که مشغول تحقیق بر روی یک مورد قرص‌های اکستازی هستند.