ردی به جا نگذارLeave No Trace

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ردی به جا نگذار

کارگردان: Debra Granik

107
فارسی
7.2
فیلم «ردی به جا نگذار» درباره یک پدر و دخترش است. آن ها در یکی از مناطق «پورتلند» در «اورگن» زندگی می‎ کنند. اما هنگامی که مرتکب اشتباهی کوچک می‎ شوند، زندگی آن ها برای ه...
Dickon Hinchliffe
Jane Rizzo